شهر زيبا

تو نميتوني به زندگيت روزاي بيشتري بدي

اما

ميتوني به روزات زندگي بيشتري بدي


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۴:۰۱:۱۰| ???? niliyon439| ????? (0)

زندگي اي كه تو داري

آرزوي ميليون ها نفره

قدرش رو بدون...


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۳:۵۹:۴۸| ???? niliyon439| ????? (0)

ناراحت شدن دست ما نيست

اما

ناراحت ماندن دست ماست

پس اجازه ندهيم حرف ها و رفتار كسي

ما را آزرده خاطر نگه دارد

و فكر كردن ما به تلخي رفتار او

لحظات و روزمان را از ما بگيرد


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۳:۵۸:۵۳| ???? niliyon439| ????? (0)

گذر زمان برآنها كه منتظر ميمانند

بسيار كند

بر آنها كه ميهراسند

بسيار تند

برآنها كه غمگين اند

طولاني

و برآنها كه به سرخوشي ميگذرانند

بسيار كوتاهست

اما برآنها كه عشق مي ورزند

زمان را آغاز و پاياني نيست


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۳:۵۶:۵۶| ???? niliyon439| ????? (0)

مهتاب...
ماهي هاي كوچك بركه
چگونه شب هاي تيره را
به سر كنند...؟
بگو
بگو كه امواج مهرت پشت كدام ابر تيره اي پنهان شده
انگار تو درگير آسمان ديگري هستي...!
بگو مهتاب
كه چشمانت درگير هواي كيست
بگو ماهي هاي بركه چه گناهي كرده اند
نيستي و بدان
ديگر در قلبمان جزرو مدي بپا نميشود
نيستي ولي اين ماهي ها فراموش كارند...

#پيمان_نيكخوي


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۰ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۶:۰۳:۴۷| ???? niliyon439| ????? (0)

روزي دختري به تمام خواستگارانش جواب رد داد و به قول بعضيها ترشيد!

تا آخر عمرش با دوستانش مسافرت رفت
 كرم هاي پوست خوب خريد،مد روز را پوشيد، سركار رفت ، پولهايش رو پس انداز كرد 
ماشين و آپارتماني شيك خريد،بدون صداي بچه و دستورات شوهر ادامه تحصيل داد و دكتري گرفت
 به كسي جواب پس نداد، خيانت شوهر را تجربه نكرد
 دروغ هاي مرد را نشنيد، كهنه ي بچه نشست،موهايش بوي پياز داغ و قرمه سبزي نگرفت،پوستش چروك نشد و جوان و خوشگل ماند و تا ميتوانست از زندگي اش لذت برد

چيه فك كردي ميخوام بگم تهش پشيمون شد؟ نه بابا خيليم بهش خوش گذشت تازه كنترل تلويزيونم همش دست خودش بود .عقلش كار كرده


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۰ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۶:۰۳:۱۲| ???? niliyon439| ????? (0)

معلوم نيست ايران را كه بايد حفظ كند.
هر كه را ميبيني به لقمه ي حرام عادت كرده

 


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۰ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۶:۰۲:۰۸| ???? niliyon439| ????? (0)

پيامبر:زماني خواهدآمدكه هيچ چيز ازقرآن باقي نخواهد ماندمگر متن آن وهيچ چيزاز اسلام باقي نخواهد ماند مگر نام آن.مساجد از هدايت خالي ميشود.
فُقهاي آن زمان بدترين فقها درزير آسمان هستند

يحتمل الانه ديگه


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۰ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۶:۰۰:۵۸| ???? niliyon439| ????? (0)

همه ‌مان افرادي معمولي هستيم. 
خسته كننده‌ايم، شگفت انگيزيم، همه ‌مان خجالتي هستيم، شجاعيم، قهرمانيم، بي‌پناهيم. فقط به روزش بستگي دارد!


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۹ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۸:۲۳:۱۷| ???? niliyon439| ????? (0)

ضرب المثل ايراني: كس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من
ضرب المثل چينى: تو بخاران پشت من، من هم بخارم پشت تو 

ديدگاه مردم هر ملت عامل پيشرفت جامعه اش است


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۹ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۸:۲۱:۳۳| ???? niliyon439| ????? (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]