شهر زيبا

معلوم نيست ايران را كه بايد حفظ كند.
هر كه را ميبيني به لقمه ي حرام عادت كرده

 


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۰ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۶:۰۲:۰۸| ???? niliyon439| ????? (0)

پيامبر:زماني خواهدآمدكه هيچ چيز ازقرآن باقي نخواهد ماندمگر متن آن وهيچ چيزاز اسلام باقي نخواهد ماند مگر نام آن.مساجد از هدايت خالي ميشود.
فُقهاي آن زمان بدترين فقها درزير آسمان هستند

يحتمل الانه ديگه


::????? ????::
????? ??? ?? ۲۰ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۶:۰۰:۵۸| ???? niliyon439| ????? (0)

همه ‌مان افرادي معمولي هستيم. 
خسته كننده‌ايم، شگفت انگيزيم، همه ‌مان خجالتي هستيم، شجاعيم، قهرمانيم، بي‌پناهيم. فقط به روزش بستگي دارد!


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۹ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۸:۲۳:۱۷| ???? niliyon439| ????? (0)

ضرب المثل ايراني: كس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من
ضرب المثل چينى: تو بخاران پشت من، من هم بخارم پشت تو 

ديدگاه مردم هر ملت عامل پيشرفت جامعه اش است


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۹ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۸:۲۱:۳۳| ???? niliyon439| ????? (0)

شما چقدرخوشبخت هستيد؟

اگر امروز صبح سالم و با آرامش بيدار شديد، بدانيد كه خوش شانس تر از ۱ ميليون نفر ديگري هستيد كه تا آخر هفته قرار است از دنيا برند.

اگر تا حالا تجربه جنگ و جنگيدن را نداشتيد و يا اگر تجربه تلخ تنهايي در زندان را نداشتيد، درد شكنجه را تحمل نكرديد و يا تا حالا گرسنگي نكشيديد، شما خوشبختتر از ۵۰۰ ميليون انسان ديگر دنيا هستيد 

اگر با آزادي و بدون ترس ميتوانيد به مسجد، كليسا و… برويد، خوشبخت تر از ۳ ميليارد انسان ديگر هستيد.

اگر در يخچال شما به اندازه كافي غذا وجود دارد اگر شما لباس و كفش داريد و اگر تخت خواب داريد و زير يك سقف زندگي ميكنيد، شما خوشبخت تر از ۷۵ درصد انسانهاي ديگر دنيا هستيد. 

اگر پدر و مادر شما زنده هستند و با هم زندگي ميكنند، پس شما يك انسان كمياب هستيد
 اگر حساب بانكي داريد، در كيفتان پول داريد و تو قلك شما پول هست، پس شما جز آن ۸ درصدي هستيد كه رفاه مالي دارند  

اين دنياي شما است و واقعيت جهاني است كه ما در آن زندگي مي‌ كنيم.


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۹ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۸:۱۷:۱۶| ???? niliyon439| ????? (0)

جانا نظري فرما
كز جان رمقي مانده ست
و اكنون غمِ كارم خور
كاخر نسقي مانده ست

بي روي دلاويزت
در هجر غم انگيزت
دل را اثري نيست
جان را رمقي مانده

#جمال_الدين_اصفهاني


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۹ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۸:۱۴:۴۵| ???? niliyon439| ????? (0)

زندگى خيلى كوتاه است
قوانين را كنار بگذار!
بدى ها را ببخش!
آهسته و طولانى ببوس!
يك عاشق واقعى باش!
تا مى توانى بخند!

و هيچ وقت از چيزى كه روى لبانت خنده نشانده،
پشيمان نباش😎


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۹ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۸:۱۳:۵۲| ???? niliyon439| ????? (0)

Afbeeldingsresultaat voor ‫عکس نوشته فارسی‬‎


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۸ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۷:۵۴:۲۰| ???? niliyon439| ????? (0)

خدايانعمت هاي
نيكويت رابرما
تداوم بخش
خدايا
بربنده خوارت
كه زبانش گنگ وعملش 
اندك است رحم كن 
واورازيرسايه ي
بلندت حمايت فرما
شب جمعه تون بخير


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۸ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۷:۴۸:۲۳| ???? niliyon439| ????? (0)

آينه را برداريد!

 نخست از كساني كه شما را مي شناسند، دوستتان دارند و به شما اعتماد مي‌كنند، بپرسيد:
" آيا من نگرش منفي دارم؟"
" زياد شكايت و آه و ناله مي كنم؟"
"معاشرت با من سخت است؟"
 ممكن است شنيدن پاسخ اين سوال ها برايتان سخت باشد چون حقيقت گاهي بسيار آزاردهنده است.
اما بينشي كه از ارزيابي ديگران در مورد خودتان به دست مي آوريد گرانقيمت است.
 دقيقا نمي دانيد ديگران چه نظري درباره تان دارند.
نظرهاي آنها را اطلاعات مفيدي بدانيد و بپذيريد و بدانيد از آنچه مي شنويد بينش فوق العاده اي كسب خواهيد كرد.


✍️ دكتر ويل ادواردز 


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۸ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۷:۴۷:۰۸| ???? niliyon439| ????? (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ]