شهر زيبا

رو به روي دنيا بايستيد، شفاف و صادق. اجازه دهيد هر آنچه در دنيا اتفاق ميآفتد از شما رد شود و آنگاه اتفاقي تجربه خواهيد كرد؛ متوجه خواهيد شد قضاوت‌ها و كلام‌ها و واژه‌ها هم از شما عبور خواهند كرد و ديگر گير نخواهيد كرد در نجواهايي كه متعلق به شما نيست. قضاوتتان نسبت به خودتان كه تمام شود، دنيا و آدمها و كلماتِ آدمها هم از شما عبور خواهند كرد. و شايد "گذر" همان تجربه ي لذت بخشِ رهايي باشد. رها بودن از بند افكار ديگران و راحت بودن با هر آنچه هستيم.


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۸ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۷:۴۶:۳۲| ???? niliyon439| ????? (0)

از شكست نترسيد
شما بارها شكست خورديد حتي اگه يادتون نباشه :
اولين باري كه سعي كرديد راه برويد افتاديد مگه نه ؟
اولين باري كه سعي كرديد شنا كنيد داشتيد غرق مي شديد مگه نه ؟
اولين باري كه سعي كرديد توپ رو گل كنيد به خارج رفت مگه نه ؟
نگران تعداد دفعات شكستتون نباشيد نگران تعداد دفعاتي باشيد كه مي تونستيد سعي كنيد ولي نكرديد.


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۷ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۲:۰۸:۱۲| ???? niliyon439| ????? (0)

به انگشت نخي خواهم بــــسـت
تا فـرامـوش، نگردد فــــــــــــردا
زندگي شيـــــرين است، زندگي بايد كرد
گرچه دير است ولي
كاسه اي آب به پشت سر لبخـــند بريزم ،شايــــــــــد
به سلامت ز سفــــــــر برگردد
بذر امـــــــيد بكارم، در دل
لحظه را دريـــابم
من به بازار محــــــبت بروم فردا صبح
مهــــرباني خودم عرضه كنم
يك بغل عشـــــــق از آنجا بخرم
ياد من باشد فـــــــــردا حتما
به سلامي، دل همسايه ي خود شاد كنم
بگذرم از سر تقصير رفيــــق
بنشينم دم در
چشم بر كوچه بدوزم با شــــــوق
تا كه شايد برسد همسفــــــــري
ببرد اين دل ما را با خود
و بدانم ديگر قهر هم چيز بدي است
ياد من باشد فردا حتما
باور اين را بكنم، كه دگر فرصت نيست
و بدانم كه اگر دير كنم ،مهلتي نيست مرا
و بدانم كه شبي خواهم رفت
و شبي هست، كه نيست، پس از آن فـــــــــردايي!
“فريدون مشيري”


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۷ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۲:۰۷:۲۳| ???? niliyon439| ????? (0)

Image result for ‫عکسنوشته انرژی دار‬‎


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۷ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۲:۰۶:۴۵| ???? niliyon439| ????? (0)

Image result for ‫عکسنوشته انرژی دار‬‎


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۷ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۲:۰۵:۴۶| ???? niliyon439| ????? (0)

كودكت را از جهنم نترسان،
ذات او را پاك پرورش بده..
وعده ي بهشت به او نده،
به او بياموز خوب بودن
لازمه ي انسانيت است!


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۷ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۲:۰۴:۲۸| ???? niliyon439| ????? (0)

زندگي هديه ايه كه نبايد حروم بشه ، شما نمي دونيد برگه بعدي زندگي چيه

بايد ياد بگيري روي تك تك روزاش حساب كني


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۳:۰۱:۰۳| ???? niliyon439| ????? (0)

من قدرت حدس زدن احساسات را ندارم
اگر از من دلخوري
با من حرف بزن !
دوستي ها
با نگفتن ها به پايان مي رسد.


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۳:۰۰:۲۵| ???? niliyon439| ????? (0)

زندگي شبيه فصل ست
هيچ فصلي هميشگي نيست
در زندگي نيز روزهايي براي
كاشت، داشت، استراحت
و تجديد حيات وجود دارد
زمستان تا ابد طول نمي كشد
اگر امروز مشكلاتي داريد
بدانيد كه بهار هم در پيش است


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۲:۵۹:۳۱| ???? niliyon439| ????? (0)

Image result for ‫عکس نوشته زیبا‬‎


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۲:۵۷:۲۳| ???? niliyon439| ????? (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ]