شهر زيبا

Image result for ‫عکسنوشته انرژی دار‬‎


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۷ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۲:۰۵:۴۶| ???? niliyon439| ????? (0)

كودكت را از جهنم نترسان،
ذات او را پاك پرورش بده..
وعده ي بهشت به او نده،
به او بياموز خوب بودن
لازمه ي انسانيت است!


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۷ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۲:۰۴:۲۸| ???? niliyon439| ????? (0)

زندگي هديه ايه كه نبايد حروم بشه ، شما نمي دونيد برگه بعدي زندگي چيه

بايد ياد بگيري روي تك تك روزاش حساب كني


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۳:۰۱:۰۳| ???? niliyon439| ????? (0)

من قدرت حدس زدن احساسات را ندارم
اگر از من دلخوري
با من حرف بزن !
دوستي ها
با نگفتن ها به پايان مي رسد.


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۳:۰۰:۲۵| ???? niliyon439| ????? (0)

زندگي شبيه فصل ست
هيچ فصلي هميشگي نيست
در زندگي نيز روزهايي براي
كاشت، داشت، استراحت
و تجديد حيات وجود دارد
زمستان تا ابد طول نمي كشد
اگر امروز مشكلاتي داريد
بدانيد كه بهار هم در پيش است


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۲:۵۹:۳۱| ???? niliyon439| ????? (0)

Image result for ‫عکس نوشته زیبا‬‎


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۲:۵۷:۲۳| ???? niliyon439| ????? (0)

خوشبختي همين در كنار هم بودنهاست

همين دوست داشتن هاست

” خوشبختي “

همين لحظه هاي ماست

همين ثانيه هايي ست

كه در شتاب زندگي گمشان كرديم


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۴ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۵:۰۱:۰۴| ???? niliyon439| ????? (0)

بي خيال

تمام دلواپسي هايمان

به موسيقي دلنوازگوش كن

فنجانت راسربكش چ

وبگذار

آنقدرحالمان خوب باشد

كه يادمان برود

امروز چندشنبه است …


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۴ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۵:۰۰:۱۳| ???? niliyon439| ????? (0)

قلمت را بردار بنويس از همه ي خوبي ها

زندگي، عشق، اميد

و هر آن چه برروي زمين زيباست

گل مريم

گل رز

روي كاغذ بنويس :

زندگي با همه تلخي هايش، زيباست


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۴ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۴:۵۹:۱۱| ???? niliyon439| ????? (0)

زندگي شيرين است

مثل شيريني يك روز قشنگ

زندگي زيبايي است

مثل زيبايي يك غنچه ي باز

زندگي تك تك اين ساعت هاست

زندگي چرخش اين عقربه هاست


::????? ????::
????? ??? ?? ۱۴ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۴:۵۷:۱۸| ???? niliyon439| ????? (0)

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]