شهر زيبا

شما چقدرخوشبخت هستيد؟

اگر امروز صبح سالم و با آرامش بيدار شديد، بدانيد كه خوش شانس تر از ۱ ميليون نفر ديگري هستيد كه تا آخر هفته قرار است از دنيا برند.

اگر تا حالا تجربه جنگ و جنگيدن را نداشتيد و يا اگر تجربه تلخ تنهايي در زندان را نداشتيد، درد شكنجه را تحمل نكرديد و يا تا حالا گرسنگي نكشيديد، شما خوشبختتر از ۵۰۰ ميليون انسان ديگر دنيا هستيد 

اگر با آزادي و بدون ترس ميتوانيد به مسجد، كليسا و… برويد، خوشبخت تر از ۳ ميليارد انسان ديگر هستيد.

اگر در يخچال شما به اندازه كافي غذا وجود دارد اگر شما لباس و كفش داريد و اگر تخت خواب داريد و زير يك سقف زندگي ميكنيد، شما خوشبخت تر از ۷۵ درصد انسانهاي ديگر دنيا هستيد. 

اگر پدر و مادر شما زنده هستند و با هم زندگي ميكنند، پس شما يك انسان كمياب هستيد
 اگر حساب بانكي داريد، در كيفتان پول داريد و تو قلك شما پول هست، پس شما جز آن ۸ درصدي هستيد كه رفاه مالي دارند  

اين دنياي شما است و واقعيت جهاني است كه ما در آن زندگي مي‌ كنيم.

????? ??? ?? ۱۹ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۸:۱۷:۱۶| ???? niliyon439| ????? (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]