شهر زيبا

روزي دختري به تمام خواستگارانش جواب رد داد و به قول بعضيها ترشيد!

تا آخر عمرش با دوستانش مسافرت رفت
 كرم هاي پوست خوب خريد،مد روز را پوشيد، سركار رفت ، پولهايش رو پس انداز كرد 
ماشين و آپارتماني شيك خريد،بدون صداي بچه و دستورات شوهر ادامه تحصيل داد و دكتري گرفت
 به كسي جواب پس نداد، خيانت شوهر را تجربه نكرد
 دروغ هاي مرد را نشنيد، كهنه ي بچه نشست،موهايش بوي پياز داغ و قرمه سبزي نگرفت،پوستش چروك نشد و جوان و خوشگل ماند و تا ميتوانست از زندگي اش لذت برد

چيه فك كردي ميخوام بگم تهش پشيمون شد؟ نه بابا خيليم بهش خوش گذشت تازه كنترل تلويزيونم همش دست خودش بود .عقلش كار كرده

????? ??? ?? ۲۰ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۶:۰۳:۱۲| ???? niliyon439| ????? (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]