شهر زيبا

مهتاب...
ماهي هاي كوچك بركه
چگونه شب هاي تيره را
به سر كنند...؟
بگو
بگو كه امواج مهرت پشت كدام ابر تيره اي پنهان شده
انگار تو درگير آسمان ديگري هستي...!
بگو مهتاب
كه چشمانت درگير هواي كيست
بگو ماهي هاي بركه چه گناهي كرده اند
نيستي و بدان
ديگر در قلبمان جزرو مدي بپا نميشود
نيستي ولي اين ماهي ها فراموش كارند...

#پيمان_نيكخوي

????? ??? ?? ۲۰ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۶:۰۳:۴۷| ???? niliyon439| ????? (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]