شهر زيبا

گذر زمان برآنها كه منتظر ميمانند

بسيار كند

بر آنها كه ميهراسند

بسيار تند

برآنها كه غمگين اند

طولاني

و برآنها كه به سرخوشي ميگذرانند

بسيار كوتاهست

اما برآنها كه عشق مي ورزند

زمان را آغاز و پاياني نيست

????? ??? ?? ۲۵ مرداد ۱۳۹۷| ???? ۰۳:۵۶:۵۶| ???? niliyon439| ????? (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]